Rekry-rekisteriseloste

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy (y-tunnus 0401169-8)
Mäkelänkankaantie 1 49400 Hamina, puh. 040 053 8700

2 Yhteyshenkilö työnhakijarekisteriä koskevissa asioissa:

Mika Suntio, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 053 8700

3 Rekisterin nimi

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n työnhakijarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:lle töihin hakevien henkilöiden työhakemuksia ja ansioluetteloita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilöstön rekrytointi Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:lle. Tietojen kerääminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Hakijalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa, pyytää tiedon korjaamista tai kieltää häntä koskevien tietojen käyttö rekrytoinnissa esittämällä omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

5 Henkilötietojen säilytysajat

Työnhakijoiden avoimia hakemuksia säilytetään enintään 6 kuukautta. Tiettyä tehtävää varten toimitettuja hakemuksia säilytetään, kunnes asian käsittely on kokonaan päättynyt.

Tehtävään valitun henkilön tiedot siirretään soveltuvin osin Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n henkilöstörekisteriin.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

  • nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
  • työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet
  • rekrytointiprosessin aikana kertyvät tiedot
  • soveltuvuusarviointi- sekä mahdolliset tausta- ja turvallisuusselvitystiedot
  • mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Hakemukset ovat rekisteröityjen itse suntiorakentaa.fi- verkkosivuston kautta toimittamia. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä voivat olla työnhakijan nimeämät suosittelijat, mahdolliset soveltuvuusarviointipalveluntarjoajat ja turvallisuusselvitysten osalta viranomaiset.

8 Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Työnhakijarekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja niitä käsittelevät vain kulloinkin rekrytointia hoitavat henkilöt. Sähköisesti jätetyt työhakuasiakirjat säilytetään sähköisessä muodossa Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n tietojärjestelmässä. Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekrytointeja hoitavat henkilöt henkilökohtaisten salasanojen avulla. Kaikkia rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisina.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Työnhakijalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, pyytää tiedon korjausta tai kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy
Mäkelänkankaantie 1 49490 Neuvoton

0400 538 700
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Verkkolaskut

Verkkolaskuosoite: 003704011698
Operaattori: Pagero
Operaattoritunnus: 003723609900 tai PAGERO

Paperilaskut

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy
OVT 003704011698
PL 908
02066 DOCUSCAN

AAA Bisnode
Luotettava kumppani
Menestyjät asiakastieto
Kauppalehti menestyjät
Kauppalehti menestyjät 2013

Copyright © Rakennusliike Suntio Oy 2022